ETR – tekst łatwy do czytania

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W TULISZKOWIE

Tutaj jest budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie,             w skrócie domu kultury.

Na zdjęciu budynek domu kultury.

Z tej strony znajduje się główne wejście

JAK WEJŚĆ DO BUDYNKU DOMU KULTURY?

Żeby wejść do domu kultury, musisz otworzyć drewniane drzwi koloru brązowego, które znajdują się od strony parku.

Drzwi otworzysz, naciskając na klamkę. Przed drzwiami znajdują się cztery stopnie. Jest też podjazd dla wózków. Z boku, od strony Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, znajduje się boczne wejście, z dużym podjazdem dla wózków.

Po wejściu do domu kultury, na ścianach zobaczysz tablice ze zdjęciami artystów, którzy wystąpili w Tuliszkowie. Są na nich napisane nazwiska i daty.

Boczne wejście z podjazdem dla wózków.

Wejście główne z czterema stopniami i małym podjazdem dla wózków.

Na zdjęciu plakaty w przedsionku biblioteki

CO MOŻNA ZROBIĆ W DOMU KULTURY?

W bibliotece możesz uczestniczyć w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych i tanecznych. Możesz też śpiewać i grać                    w zespołach muzycznych. W domu kultury odbywają się występy, spektakle, koncerty i spotkania.

W domu kultury zajęcia odbywają się dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Większość zajęć odbywa się na parterze.

Na piętrze znajduje się sala plastyczna dla dzieci i młodzieży i sala                         w której ćwiczy orkiestra dęta.

Żeby tam trafić, musisz wejść schodami.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się drewniane drzwi, które prowadzą do Sali w której odbywają się przedstawienia, spotkania             i zajęcia taneczne.

Drzwi do Sali teatralnej i tanecznej.

Sala teatralna z małą sceną.

Po drugiej stronie znajduje się toaleta, z której możesz skorzystać.

Na zdjęciu drzwi toalety

Na wprost wejścia znajdują się drzwi do Sali w której odbywają się zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych. Sala ta pełni też rolę pomieszczenia biurowo-komputerowego.

Drzwi do Sali biurowo-komputerowej.


Sala biurowo-komputerowa.

Z sali komputerowej możesz wejść do pomieszczenia w którym ćwiczą osoby, które śpiewają i grają.

Drzwi do sali ćwiczeń muzycznych.

Sala ćwiczeń muzycznych.

Z korytarza głównego, po lewej stronie znajduje się wąskie przejście do sali, która jest herbaciarnią i salą spotkań osób starszych.

Na przejścia, po prawej stronie, znajduje się wejście bez drzwi.

Wąski korytarz, który prowadzi do herbaciarni.

Wejście do herbaciarni.

Sala spotkań osób starszych, herbaciarnia.

W końcu wąskiego korytarza, po lewej stronie, znajduje się kuchnia.

Drzwi do kuchni.

Gdybyś po przejściu wąskiego korytarza poszedł prosto, to trafiłbyś do gabinetu dyrektora, który znajduje się na samym końcu, po lewej stronie.

Drzwi do gabinetu dyrektora.

Do sali plastycznej i sali ćwiczeń orkiestry dętej, dotrzesz idąc schodami, które znajdują się w korytarzu głównym. Już na piętrze, po prawej stronie znajdują się drzwi do sali plastycznej, a po lewej są drzwi, które prowadzą do pomieszczenia, gdzie ćwiczy orkiestra dęta.

Drewniane schody, które prowadzą na piętro.

Drzwi do sali plastycznej.

Sala plastyczna.

Drzwi do sali ćwiczeń orkiestry dętej.

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z DOMEM KULTURY?

• telefon: 63 279 31 70

• e-mail: NOWY

Jeśli potrzebujesz pomocy w poruszaniu się po bibliotece, możesz zadzwonić na numer telefonu  63 279 31.

Autor tekstu: Mirosław Rojek

Konsultanci: Ewa Galon, Andrzej Perzanowski, Adrian Szaranek