MGOK przed rokiem 2006

Historia domu kultury w Tuliszkowie, to dzieje instytucji, budynków, lokali, miejsc ściśle określonych w przestrzeni małej ojczyzny oraz ludzi: pojedynczych osób, całych zespołów czy wręcz większych grup.

Powołany do istnienia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie przez 10 lat mieścił się i działał w pomieszczeniach tuliszkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od 3 marca 1992 roku jego nową siedzibą stał się wyremontowany, zabytkowy dworek Mycielskiego. Nowe warunki lokalowe oraz wyposażenie stały się niejako motywem do prężniejszego działania ośrodka. Przystąpiono do realizacji nowych form aktywności kulturalnej, zmieniono sposób i podejście do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Pracownie kluby, zespoły

Przez wiele lat prowadzone w domu kultury  zajęcia stałe nadawały mu charakter, wyróżniały go wśród innych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w naturalny sposób kontynuował muzyczne i teatralne tradycje chórów, zespołów muzycznych i teatralnych Tuliszkowa z pierwszej połowy XX wieku. (Początek działalności to przede wszystkim okres zespołów muzycznych, orkiestry dętej, grup tanecznych, rytmicznych oraz recytatorskich.) Pierwszym dyrektorem dom kultury, od roku 1981, był Włodzimierz Kruczkowski. W roku 1983 zastąpiła go Ewa Jesiołowska, a od 1984 roku ośrodek prowadziła Renata Kopczyk, która przez 21 lat budowała wraz z instruktorami podstawy działalności kulturalnej w mieście i gminie.

MGOK prowadził wtedy następujące stałe formy pracy w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego: zespół instrumentalno-wokalny, zespół wokalny dziewczęcy, zespół akordeonowy, orkiestra dęta, koło plastyczne, koło modelarskie, koło oświatowe, szkoła tańca towarzyskiego.

Ponadto  organizował wieczory bajek, konkursy rysunkowe, przeglądy nowości książkowych, dyskoteki młodzieżowe, wieczorki, olimpiady, występy z okazji świąt państwowych i okolicznościowych np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Babci.

Dom kultury przygotowywał również takie imprezy jak: choinkę noworoczną, bal przebierańców, bal karnawałowy, turnieje warcabowe i szachowe, projekcje filmów.

To dzięki wypracowanym pod jej kierownictwem formom pracy tuliszkowski ośrodek może prowadzić tak wszechstronną działalność na terenie gminy i powiatu.

W latach 90. na stałe ustalił się niemal kanon zajęć prowadzonych w MGOK:

 • Pracownia plastyczna – prowadząca działalność od początku istnienia ośrodka,
 • Kabaret Bonanza – występujący w latach 1990-1998,
 • Studio piosenki dziecięcej – istniejące od 1989 roku,
 • Klub muzyczny Bemol (nauka gry na instrumentach) – działający od 1993 roku,
 • Zespół wokalny Jesień – który śpiewa już 30 lat,
 • Zespół ludowy Wrzos –istniejący od 1972 roku, a jako teatr obrzędowy od 2000 r. ,
 • Teatr dziecięcy Puchatek – działający od 1995 roku (na początku nosił nazwę Pinokio).

Od roku 2000 w ofercie domu kultury pojawiły się różne formy zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz arteterapii dla osób niepełnosprawnych.

Każde zajęcia  miały swój niepowtarzalny charakter. Nadawali im go przede wszystkim ludzie. I to dzięki ich pasjom i zaangażowaniu dzieci i młodzież z odbiorców przemieniali się w twórców. I dzięki nim stawali pierwsze kroki  na scenie lub estradzie. I odnosili pierwsze sukcesy, nierzadko zmieniając swoje życie.

Powstał wtedy grupy i zespoły:

 • Teatr jednego aktora – pracujący od 2000 roku,
 • Teatrzyk dziecięcy Kubusie –  działający od 2001 roku,
 • Zespół break dance (lata 2002-2008),
 • Świetlica niepełnosprawnych Domino – utworzona w roku 2003,
 • Teatr dziecięcy Asy – powstały w roku 2005,
 • Zajęcia plastyczne – od początku istnienia ośrodka,