O Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury

Mieszkańcom gminy i miasta Ośrodek oferuje przede wszystkim zajęcia stałe oraz cykliczne imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalno-artystyczne. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zakres i zróżnicowanie oferty uzależnione jest od możliwości finansowych. Udział w większości prowadzonych zajęć jest nieodpłatny.

MGOK obecnie:


Sekcje artystyczne

Oferta zajęć W ośrodku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Przedsięwzięcia cykliczne

Kalendarium stałych imprez organizowanych przez mgok. 


Misja, wizja zadania

Miejsce i rola naszego Ośrodka w środowisku lokalnym.


Nasz zespół

Poznaj sylwetki osób tworzących MGOK w Tuliszkowie.

Historia MGOK:


Gwiazdy w Tuliszkowie

Wykonawcy, których gościliśmy na tuliszkowskich scenach


MGOK po roku 2006

Zmiany w działalności wprowadzone w ostatnich kilkunastu latach.


MGOK przed rokiem 2006

Dzieje Ośrodka w pierwszych latach swojego funkcjonowania .


Historia naszej kultury

Zarys osób i organizacji działających na rzecz kultury w Tuliszkowie.