Misja, wizja i zadania

MGOK jest instytucją samorządową. Jego organizatorem jest Gmina i Miasto Tuliszków i z jej budżetu jest finansowany.

Dom kultury na działalność pozyskuje również środki  z zewnątrz: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, Starostwo Tureckie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, PZU, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Akademia Rozwoju Filantropii i inne.

Ośrodek funkcjonuje w lokalnej społeczności współpracując ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w życiu wspólnoty. Przede wszystkim z lokalnymi władzami, burmistrzami, samorządowcami, sołectwami, jednostkami OSP, miejscową parafią, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Zespołem Szkół oraz Przedszkolem w Tuliszkowie i pozostałymi placówkami oświatowymi gminy, z nauczycielami, ZGK w Tuliszkowie, Forum Kobiet w Tuliszkowie, UTW w Tuliszkowie, Klub Seniora w Tuliszkowie, konińskim Centrum Kultury i Sztuki, Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie, Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, z sąsiadującymi domami kultury, Starostwem i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. w latach 1996-2011 ściśle współpracował z Domem Dziecka w Nowym Świecie przy organizacji Wielkopolskich Spotkań Wychowanków Domów Dziecka.

Oferta dla mieszkańców

Mieszkańcom gminy i miasta Ośrodek oferuje przede wszystkim zajęcia stałe oraz cykliczne imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalno-artystyczne. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zakres i zróżnicowanie oferty uzależnione jest od możliwości finansowych. Udział w większości prowadzonych zajęć jest nieodpłatny.

Wizja MGOK w Tuliszkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie to organizator miejsc praktykowania kultury w przestrzeni publiczno-społecznej; otwarty na potrzeby i problemy mieszkańców, wchodzący w interakcje z nimi, nie zapominający o osobach zagrożonych wykluczeniem, rozbudzający zainteresowania, prowadzący edukację kulturalną i dbający o dziedzictwo kulturowe.

Misja ośrodka

Jesteśmy po to, by rozbudzać i zaspokajać potrzeby oraz zainteresowania kulturalne dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób społecznie wykluczonych (w tym niepełnosprawnych i bezrobotnych), pielęgnować nasze dziedzictwo kulturowe, a także, by stwarzać w mieście i gminie takie przestrzenie, w których mieszkańcy będą mogli realizować swoje artystyczne pasje, aktywnie spędzać wolny czas i integrować się.

Od roku 1984 Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury kierowała Renaty Kopczyk, w roku 2006 dyrektorem ośrodka został Mirosław Rojek. Ale tuliszkowski dom kultury tworzyli i tworzą instruktorzy i pracownicy administracyjni i stażyści, których w jego czterdziestoletniej historii było wielu.  Obecnie pracują w domu kultury: Małgorzat Grześkiewicz – instruktorka teatralna i plastyczna (prowadzi m.in. dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne i recytatorskie, Teatr Obrzędowy Wrzos z Grzymiszewa, Świetlicę Domino dla niepełnosprawnych i pracownię plastyczną), Jarosław Durkiewicza – instruktor muzyczny i akustyk (prowadzi m.in. Studio Piosenki, Klub muzyczny Bemol, Zespół wokalny seniorów Jesień, Zespół ludowy Wrzos i Wrzosik z Grzymiszewa, współprowadzi Zespół ludowy Tuliszkowiacy i Kasztelańską kapelę z Tuliszkowa, Kasztelan Project Band),  Małgorzata Michałkiewicz – pracownik gospodarczy.