MGOK po roku 2006

Od roku 2006 ośrodek podjął próbę dostosowania oferty kulturalnej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zarazem dokonywała się zmiana w wizerunku samego budynku, czyli zabytkowego dworku i otaczającego go parku. Wprowadzono też zmiany w Statucie MGOK.

Ośrodek koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie gminy i miasta. Zajmuje się upowszechnianiem osiągnięć instytucji i twórców ludowych. Sprawuje opiekę nad administrowanymi przez siebie obiektami i terenami, realizuje zadania związane z ochroną tradycji i dziedzictwa kulturalnego.

Rewaloryzacja parku, modernizacja budynku MGOK

W latach 2009-2013 staraniem samorządu Tuliszkowa przeprowadzona została rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie i modernizacja zabytkowego dworku, siedziby domu kultury. Prace zostały podzielone na kilka etapów. Inwestycje zostały dofinansowane z pieniędzy unijnych.

Rewaloryzacja – dofinansowanie (50 % kosztów kwalifikowanych) z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW w latach 2007-2013.

Modernizacja – dofinansowanie (75 % kosztów kwalifikowanych) UM „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na rzecz LSR realizowanej przez Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, w ramach PROW na lata 2007-2013

W roku 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek znalazł się wśród 50 domów kultury z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do Programu Dom Kultury +.

W pierwszym etapie pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach, wizytach studyjnych i konferencjach dotyczących kultury i jej funkcjonowania. Razem z całym zespołem ośrodka i wolontariuszami przygotowano Strategię Rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Została ona pozytywnie oceniona i zaakceptowana przez specjalistów Narodowego Centrum Kultury. Od tego momentu planowanie strategiczne stało się podstawą określenia i realizacji celów MGOK.

Niektóre zrealizowane projekty artystyczne:

Teatr na wyciągnięcie ręki (2009-2012).

Projekt realizowany przez MGOK z dotacją MKiDN, polegający na wyposażeniu w scenę i kukiełki kukiełkowego teatrzyku ulicznego.

Szkolenia dla pracowników MGOK (2014).

Dofinansowane ze środków MKiDN.

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w Grzymiszewie (2015).

Projekt polegający na przeprowadzeniu warsztatów bibułkarskich, rzeźbiarskich i wikliniarskich dla dzieci i młodzieży w Grzymiszewie, przy wsparciu Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie.

Utworzenie Herbaciarni, miejsca do spotkań twarzą w twarz (2017).

Projekt realizowany przez MGOK z dotacją MKiDN, polegający na wyposażeniu herbaciarni.

Projekt „Zakątek” realizowany z UTW, polegający na przygotowaniu miejsca rekreacji dla mieszkańców Tuliszkowa, dofinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy wsparciu Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy.

Piosenka jest dobra na wszystko (2020).

Projekt realizowany przez UTW działającym przy MGOK, z dotacją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, (Solidarni w Partnerstwie) polegający na realizacji warsztatów i spotkań.

Cyfryzacja GOK-ów (2021-2022).

Szkolenia pracowników ośrodka i wyposażenie w laptopy i tablety.

Po roku 2006 powstały sekcje:

 • Dziecięcy zespół taneczny Tuliszkowiacy – występujący od roku 2006,
 • Kukiełkowy teatrzyk Na wyciągnięcie ręki – powołany do istnienia w roku 2012,
 • Zespół Tulibabki – śpiewający od roku 2011 (na początku nosił nazwę Vocalis),
 • Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa – powstała w roku 2014,
 • Kasztelan Project Band – powstał 2018 r. na bazie muzyków z kapeli,
 • Dziecięcy zespół ludowy Wrzosik – śpiewający od roku 2015,
 • Orkiestra dęta MGOK – działająca od lutego 2016 r.
 • Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych i metalowych – działająca przy orkiestrze od lutego 2016 r.
 • Grupa teatralna seniorów – działająca od sierpnia 2017 r.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku – działający przy MGOK od października 2017 r.
 • Grupa wokalna kobiet – działająca przy MGOK od 2021 r.

Przedsięwzięcia zainicjowane po roku 2006

Rok 2006

 • Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych „Anielisko”
 • Konkurs na Maskotkę Dni Tuliszkowa
 • Reaktywowano Konkursu Wiedzy o Gminie i Mieście
 • Seanse filmowe kina pod drzewami
 • Koncert Vip-ów

  Rok 2007

 • Dzień Ludzi Kultury i wręczanie Statuetki Tuliszkowskiego Janusza dla „Człowiek Kultury”,
 • Reaktywowano Gminny Dzień Kobiet,
 • Prezentacje sołectw podczas Dni Tuliszkowa,
 • Koncerty na rozpoczęcie i zamknięcie sezonu letniego
 • Konkurs Oratorski „Cicerone”              

 Rok  2008

 • Obchody Roku Jubileuszowego (przygotowanie oratorium muzycznego „Miasto, które warto kochać”  z muzyką i  tekstem autorstwa pracowników M-GOK)
 • Przeniesienie Dni Tuliszkowa na pierwszą niedzielę czerwca z poprzedzająca ją sobotą
 • Wigilijne spotkanie mieszkańców miasta i gminy na tuliszkowskim rynku

 2009 (zainicjowano)

 • Konkurs kabaretowy o statuetkę „Tuliszkowskiego Lisa Przechery”
 • Amatorską Grupę Teatralną prowadzoną przez aktorów teatru kaliskiego

Rok 2010

 • I Majowy Kabareton
 • I Biesiada weselna
 • I Warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy
 • I Konkurs fotograficzny „Tuliszków – moje miejsce na ziemi”
 • Zakwalifikowanie  się do I edycji Programu Dom Kultury+ (finansowo-merytoryczne wsparcie Narodowego Centrum Kultury w obszarze: szkolenie, program merytoryczny, infrastruktura –okres trzech lat)

 Rok 2011

 • Popołudnia taneczne w stylu retro
 • Teatr na wyciągnięcie ręki – teatrzyk kukiełkowy
 • Chór Integracyjny Vocallis
 • Remont zabytkowego dworku (wymiana dachu, okien drzwi i elewacja)