Tekst odczytywany maszynowo

O Ośrodku Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie jest samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie obowiązującego prawa i statutu. Posiada własną osobowość prawną.

Organizatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie jest Miasto i Gmina Tuliszków. MGOK jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2. Jego główną siedzibą jest miasto Tuliszków, a teren jego działania obejmuje miasto i gminę Tuliszków.

MGOK prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Celem Dom Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i poza jego granicami.

Jego oferta to przede wszystkim zajęcia stałe oraz cykliczne imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalno-artystyczne. Zakres i zróżnicowanie oferty uzależnione jest od możliwości finansowych. Ośrodek stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Udział w większości prowadzonych zajęć jest nieodpłatny.

MGOK funkcjonuje w lokalnej społeczności współpracując ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w życiu wspólnoty: samorząd, sołectwa, biblioteka, szkoły, stowarzyszenia, jednostki OSP, parafie, przedsiębiorcy.

Jak się skontaktować z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuliszkowie?

  • adres: 62-740 Tuliszków, ul. Haliny Oleksiak 2
  • telefon: 63 279 31 70
  • e-mail: sekretariat(at)mgok.tuliszkow.pl*
    pamiętaj, aby w miejsce „(at)” wpisać znak „@” (bez cudzysłowów)

W jakich godzinach pracujemy?

Poniedziałek: 8.00 – 20.00

Wtorek: 8.00 – 20.00

Środa: 8.00 – 20.00

Czwartek: 8.00 – 20.00

Piątek: 8.00 – 20.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuliszkowie, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • skontaktować się z domem kultury osobiście, telefonicznie lub mailowo, sygnalizując potrzebę skorzystania z pomocy osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. H. Oleksiak 2, 62-740 Tuliszków

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Wejście główne do domu kultury znajduje się od strony parku. Do drzwi prowadzą cztery stopnie,                   a z boku znajduje się mały podjazd. Boczne wejście, które znajduje się od strony Urzędu Gminy                         i Miasta Tuliszków, wyposażone jest z podjazdem wraz z poręczą. Budynek składa się z parteru, piętra oraz poddasza, które nie jest wykorzystywane. Na piętro można dostać się schodami, znajdującymi się w holu domu kultury.

Po wejściu do domu kultury, po prawej stronie znajduje się sala teatralna i taneczna, a dalej schody prowadzące na piętro. Na wprost znajduje się sala biurowo-komputerowa, z której można przejść do sali ćwiczeń muzycznych.  

Po lewej stronie od wejścia do domu kultury są toalety. Na lewo też jest wąskie przejście, które prowadzi po prawej stronie do sali, która jest herbaciarnią i salą spotkań osób starszych, a po lewej do kuchni. Na końcu znajduje się gabinet dyrektora.

Schodami, które znajdują się w holu dotrzesz do sali plastycznej i sali ćwiczeń orkiestry dętej. Już na piętrze, po prawej stronie znajdują się drzwi do sali plastycznej, a po lewej są drzwi, które prowadzą do pomieszczenia, gdzie ćwiczy orkiestra dęta.

Osoby, które tego potrzebują, mogą wejść na teren domu kultury z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo. Można też skorzystać z pomocy pracownika w czasie poruszania się po budynku domu kultury.