Stopka autorska

Koncepcja strony internetowej:

ActMedia Marcin Konieczny, konsultacja Mirosław Rojek

Projekt, wykonanie i wdrożenie strony internetowej:

ActMedia Marcin Konieczny

Na stronie internetowej wykorzystano materiały:

Zdjęcia: Mirosław Rojek, iturek.net (zespół Wrzos oraz zespół Tulibabki), turek24.com (zespół Jesień), serwis Pixabay, materiały promocyjne przesłane przez artystów, archiwum MGOK

Teksty: Mirosław Rojek

Projekt logotypów MGOK w Tuliszkowie:

Katarzyna Samborek