Mirosław Rojek – Dyrektor MGOK

Z wykształcenia polonista i dziennikarz, ukończył Międzynarodowy Kurs Menadżerów Kultury organizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

  • pisze scenariusze na uroczystości i imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
  • autor programów kabaretowych, wierszy, i publikacji historycznych o charakterze popularnonaukowym m.in. o Tuliszkowie, Grzymiszewie, Parafii w Kaczkach Średnich,
  • prowadzi wykłady z historii filozofii dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuliszkowie,
  • organizator koncertów (Janusz Radek, Jerzy Połomski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, SoundGrace, Mezzo, Natalia Szroeder, Mesajah, i wielu innych…,
  • inicjator i realizator koncertów operetkowych Letniej Filharmonii Parkowej w Tuliszkowie i Koncertu Noworocznego – brał udział w realizacji wielu projektów inwestycyjnych (rewitalizacja zabytkowego dworku, rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie.