Uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskiego na scenie

Najlepsi recytatorzy

Po dwóch latach przerwy, 25 marca, na deski sceny naszego ośrodka powrócili najlepsi recytatorzy gminy.

W XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim wzięło udział 24 uczniów szkół gminy. Jury w składzie: Jury w składzie: Małgorzata Grześkiewicz, Sylwia Piechocińska i Mirosław Rojek, po wysłuchaniu wszystkich tekstów ogłosiło następujący werdykt:

Kategoria I (klasy I-III)

I miejsce – Antonina Małolepsza (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa”),

II miejsce – Antoni Ciuśniak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie),

III miejsce – Zuzanna Farbisz (Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa”).

Kategoria II (klasy IV-VI)

I miejsce – Adam Małolepszy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie),

II miejsce – Filip Kąciak (Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie),

III miejsce – Antonina Siwiec (Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie).

Kategoria III (klasy VII-VIII)

I miejsce – Michalina Wieczorek (Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie),

II miejsce – Oliwia Borowska (Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie),

III miejsce – Amelia Szymczak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie).

Galeria